Battlefield

Guerrilla paintball op zijn best: 2 tankls, zandzakjes, houtstapels, diepe greppels en veel kreupelhout dit terrein lijkt wel een jungle.