Harvest

Guerrilla paintball op zijn best: zandzakjes, houtstapels, diepe greppels en veel kreupelhout dit terrein lijkt wel een jungle.