Rescue

Woodlands op zijn best. Een diep donker bos. Met daarin een 100 tal verschillende obstakels o.a. huisjes, zandzakken, bunkers en zo voort. Prachtig terrein voor Snipers.

Overal kan je jezelf verstoppen maar ook uw tegenspeler kan overal zitten.
One shot one Kill.